Hoạt động phong trào

Ngày 24/11/2015 tại Khách sạn Hoa Phượng Đỏ thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ giảm trừ giờ dạy đối với giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn trong các trường học công lập.

Dự hội thảo có đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam và gần 60 đại biểu đại diện lãnh đạo CĐGD một số tỉnh, thành phố; Công đoàn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đại diện cho các đơn vị khu vực phía nam, từ thành phố Đà Nẵng trở vào; Công đoàn Giáo dục thành phố Vũng Tàu và một số đơn vị trường học MN, TH, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Khai mạc Hội thảo, TS. Vũ Minh Đức, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch CĐGD Việt Nam nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của Hội thảo để các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến nhằm xây dựng dự thảo Thông tư đảm bảo đúng Luật Công đoàn 2012, đúng đối tượng, nội dung  và thực hiện giảm trừ giở dạy phù hợp với từng cấp học, bậc học.

Hội thảo đã có 20 ý kiến góp ý, tập trung vào các vấn đề: Đối tượng áp dụng; cách tính số giờ giảm trừ ở các cấp học, bậc học và thời gian thực hiện Thông tư khi được ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn trong các trường học công lập hiện nay.

Thường trực CĐGD Việt Nam ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp gửi Ban soạn thảo xem xét, hoàn chỉnh thông tư và trình Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Chính sách - Pháp luật CĐGD Việt Nam

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Giải toán trên mạng cùng VOlympic