Hoạt động phong trào

Công đoàn Giáo dục TP HCM vừa phát động phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động ngành (giai đoạn 2016-2020).

Công đoàn Giáo dục TP HCM vừa phát động phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động ngành (giai đoạn 2016-2020).

Đẩy mạnh thi đua dạy tốt, học tốt

Nội dung trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Công đoàn cơ sở vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”; đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Song song đó, Công đoàn Giáo dục các cấp tập trung xây dựng và lựa chọn các mô hình, gương điển hình tiên tiến và nhân rộng trong toàn ngành.

Nguồn bài viết: Báo Người Lao Động

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Giải toán trên mạng cùng VOlympic