Hoạt động phong trào

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 12 năm 2016<br>

1. Đối tượng tham gia:
          Tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong Thành phố Hà Nội từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm (không quá 05 tác giả). Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo ý tưởng sáng tạo của mình (trừ phần mềm tin học)
2. Các lĩnh vực dự thi:
a/ Đồ dùng dành cho học tập;
b/ Phần mềm tin học;
c/ Sản phẩm thân thiện môi trường;
d/ Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
e/ Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
3. Quy định về thể lệ, hồ sơ và sản phẩm dự thi
- Thể lệ cuộc thi xem tại website http://hanoi.edu.vn , http://vifotec.vn
- Hồ sơ và sản phẩm dự thi gồm:
+ Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu), có xác nhận của trường;
+ Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn;
+ Bản thuyết  minh;
+ Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau;
+ Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và sản phẩm dự thi cấp Quận và Thành phố.
          - Thời gian: Các trường học tập hợp hồ sơ dự thi gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/4/2016 (chưa phải nộp sản phẩm).
- Phòng GD&ĐT tổ chức lựa chọn những sản phẩm có chất lượng dự thi cấp Thành phố.
- Khi có thông báo của Phòng GD&ĐT các sản phẩm dự thi thành phố, nhà trường sẽ nộp sản phẩm về Văn phòng Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội (số 7 phố Nguyễn Trãi quận Hà Đông SĐT 33553185) trước ngày 30/4/2016.
5. Giải thưởng:
Ban tổ chức cấp Thành phố sẽ trao tặng các giải Đặc biệt, giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích. Kèm theo giải thưởng là giấy chứng nhận và biểu trưng cuộc thi. Căn cứ vào điều kiện thực tế, Ban tổ chức sẽ tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích năm 2016.
Ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố sẽ tuyển chọn các nhân tố điển hình, mô hình sáng tạo tiêu biểu tham dự cấp toàn quốc lần thứ 12 năm 2016. Các thông tin về cuộc thi liên tục được cập nhật trên Website http://hanoi.edu.vn của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Đây là cuộc thi thường niên hàng năm nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng Thủ đô. Qua đó giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ nghiên cứu khoa học trong tương lai. Phòng GD&ĐT yêu cầu Các nhà trường cần tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích học sinh tích cực tham dự cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2016” và đây là một trong các nội dung đánh giá kết quả hoạt động dạy và học của nhà trường.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI
“SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC” LẦN THỨ XII NĂM 2016 TRONG THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
 
Kính gửi:  Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc” lần thứ XII năm 2016 trong thanh thiếu niên nhi đồng Thành phố
 
Tên tôi là: ................................................................... nam, nữ:...................................................
Dân tộc:.........................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................
Hiện đang học lớp:........................................ Trường:..................................................................
Địa chỉ Trường học:......................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:.............................................................................................................................
Họ và tên bố:................................................................... Nghề nghiệp:.......................................
Họ và tên mẹ:.................................................................. Nghề nghiệp:.......................................
(Nếu không có bố, mẹ thì ghi người đỡ đầu)
Điện thoại: ............................................... Fax:................................... Email:...............................
Tên đề tài:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Danh sách đồng tác giả (không quá 05 đồng tác giả)
 
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Lớp, trường Nơi ở % đóng góp Ký tên
             
 
Thuộc lĩnh vựcĐồ dùng dành cho học tập  [ ]         Phần mềm tin học [ ]
Đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí    [ ]         Các dụng cụ sinh hoạt gia đình [ ]
Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế          [ ]
Hồ sơ gồm cóMô hình                      [ ]
                        Tài liệu thuyết minh     [ ]
                        Các loại khác              [ ]
                        Ảnh tác giả                  [ ] (Mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4x6cm. Ghi rõ họ tên ở mặt sau)
                        Giấy khai sinh             [ ] (Gửi bản photocopy)
            Tôi xin cam đoan đề tài này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.           
Ghi chúMô hình dự thi và các tài liệu có liên quan cần ghi rõ thông tin (tên tác giả, tên mô hình, địa chỉ, số điện thoại) Ngày...... tháng......năm 20....
Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Giải toán trên mạng cùng VOlympic